Missie en Visie

Missie

Het verbeteren van de zorg en gezondheid van patiënten door ontwikkeling van unieke, innovatieve, medisch-technische toepassingen en diensten.

Visie

Novuqare heeft de ambitie om met haar unieke innovatieve medisch- technologische oplossingen de gezondheidszorg te verbeteren. Daar zetten onze medewerkers zich volledig voor in. We werken samen met zorgprofessionals en patiënten aan onderzoek en projecten om innovaties te initiëren en klinisch relevante oplossingen te ontwikkelen. En deze toegankelijk te maken tegen aanvaardbare kosten. Uiteindelijk willen we hierdoor bereiken dat iedere zorgverlener en patiënt optimaal gebruik kan maken van onze oplossingen.

Algemene leveringsvoorwaarden Novuqare Pelvic Health B.V.

Werken bij Novuqare


Inloggen